Zespół

Tomasz Baum

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, mediator

Założyciel kancelarii, od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi bieżącą obsługę prawną wielu przedsiębiorstw oraz świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w wiodących kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza klientom w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak również pełni funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego i kuratora. Jego pasją jest prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i pomoc klientom w odzyskaniu stabilności finansowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom w zakresie mediacji z powodzeniem prowadzi negocjacje z wierzycielami mające na celu zawarcie układu. Prowadzi również liczne sprawy o rozwód i podział majątku wspólnego. Zdobyte wieloletnie doświadczenie pomaga z sukcesem prowadzić skomplikowane spory sądowe oraz świadczyć bieżącą obsługę prawną na rzecz wiodących firm z branży deweloperskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.