Specjalizacje

Upadłości i restrukturyzacja

Zdarza się, że z powodu zmiany koniunktury na rynku, niewłaściwych decyzji czy zmian zachodzących w obowiązujących przepisach dobrze prosperujący dotychczas biznes zaczyna mieć problemy. Wiemy, iż w biznesie zdarzają się sytuacje, których nie można było przewidzieć. Wszczęcie w odpowiednim momencie procesu restrukturyzacji może pomóc w uratowaniu firmy. Podjęta w odpowiednim czasie decyzja o ogłoszeniu upadłości i właściwe prowadzenie postępowania może pomóc w zakończeniu działalności i uniknięciu w przyszłości negatywnych konsekwencji związanych z zakończonym nierentownym przedsięwzięciem.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze we wszczęciu i prowadzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości.

Doradzamy wierzycielom w trakcie postępowań upadłościowych ich kontrahentów.

Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne, w tym opracowujemy strategię, dokonujemy wyboru odpowiedniego trybu postępowania, negocjujemy z wierzycielami, jak również reprezentujemy Klientów przed Sądem.

Zapewniamy obsługę prawną na każdych etapie prowadzenia tych spraw, doradzamy również w możliwości pozyskania finansowania, w tym ze środków pochodzących z UE.