Zespół

dr Mikołaj Kaczmarek

biegły sądowy, ekonomista, informatyk,

W 2018 roku uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z wyróżnieniem tytuł doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia. Biegły sądowy z dziedziny finansów i ekonomii. Specjalista z zakresu modelowania oraz symulacji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Autor i współautor kilkuset opracowań biznesowych (w tym studia wykonalności, biznesplany), które pozwoliły pozyskać zwrotne i bezzwrotne środki finansowe na inwestycje rozwojowe firm działających w sektorze rolnym, przetwórczym, odnawialnych źródeł energii i branż wysokich technologii. W ostatnich latach zaangażowany w zarządzanie projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek stowarzyszenia Mensa Polska.