Zespół

Anna Baum

mediator sądowy

Mediator sądowym wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Certyfikat dyplomowanego mediatora uzyskała zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych i gospodarczych. Jej umiejętności i doświadczenie wielokrotnie przyczyniły się do wypracowania kompromisów w wielostronnych konfliktach pojawiających się na gruncie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz w sporach cywilnych. Podstawowe zasady, którymi kieruję się podczas mediacji to dobrowolność, bezstronność, poufność i akceptowalność.