Zespół

Andrzej Rzeszewski

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001 r.) Jego umiejętności i doświadczenie okazują nieocenione w skomplikowanych procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 20 lat pracujący w sektorze finansowym, a doświadczenie zdobywając we wiodących na rynku europejskim instytucjach sektora bankowego. Pełni liczne funkcje zarządcze w projektach badawczo-rozwojowych koncentrujących się na technologiach proekologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi finansowanymi ze środków zewnętrznych, jak również w pozyskiwaniu środków finansowych m. in. na inwestycje w odnawialne źródła energii, w sektorze przetwórczym i rolnym.

Biegle posługuje się językiem angielskim.